Trampská osada Minessota

Stránky neortodoxních trampů


Bez sněhuGermany France United Kingdom
Vzkaz

 

 

Na jaře v roce 1990 jsme si postavili srub na Benických skalkách poblíž Uhříněvsi. Zpočátku byl srub postaven jako jednopodlažní (malý a útulný). Zde jsme založili trampskou osadu Minessota, s mohutnou členskou základnou - čtyři členové. Pictus, Unkas, Lahva a Píba . V létě se na tento silný kořen Jižňáckých trampů nabalilo Uhříněveské bahno v podobě - Karlik , Jarda a Kóža. V zimě se ve dveřích srubu objevila naše nejhorší noční můra - Medelák. S přibývajícím počtem kamarádů se zvyšovaly nároky na prostor a pohodlí a proto jsme společnými silami srub zušlechťovali. Pod našima rukama srub vzkvétal do šířky i do výšky. Během dvou let dosáhl srub gigantických rozměrů malé horské chaty...

Zvadlo: 30 let osady Minessota Důležité: změna termínu - 15.5-17.5.2020

Bylo mi tehdy třináct let, když jsem se stal jedním ze zakládajících členů trampské osady Minessota. Původním záměrem bylo pojmenování osady po severoamerickém státu, ale protože kolega Google pro nás tehdy ještě neexistoval a proto ještě nedokázal napovědět jeho správný název, vznikla zkomolenina, kterou vidíte v hlavičce stránky. Název se okamžitě ujal, byť jeho zkratka nás svého času pěkně srala, neboť T.O.M. se dalo snadno zaměnit za Turistický oddíl mládeže, což svého času sousední osada Bonanza ráda využívala. Leč jiný název jsme nakonec nehledali.

Příští rok od té doby uběhne již třicet zim. Myslím si, že by to chtělo nějakým důstojným způsobem oslavit. Proto jsem vymyslel setkání po vandrovním způsobu, trochu podobné trampskému potlachu, ale bez pro něj nezbytných prvků.

Kdy?

Podle posledních doložených informací jsme osadu Minessota založili počátkem července roku 1990. Červenec ...

Zvadlo  |  Autor Jan Vála 26.7.19  |  Komentáře: 15  |  Přečteno 9x

Díl sto první - dvojnásobným První díl druhé stovky příběhů autora by bylo dobré vyplnit něčím milým a pozitivním. Ve svém vyprávění jsem se propsal do doby kolem osmého roku nového tisíciletí, tedy do časů zdánlivě v mém okolí klidných, avšak v poměrně krátkém čase nahrazených událostmi špatnými. Už nějakou dobu jsem se jim v psaní vyhýbal, ale už k nim doputovat zkrátka musím. Ale na začátek druhé stovky příběhů autora bych měl zmínit něco mnohem hezčího. Pro onu událost se přesunu o deset let dále, tedy do současnosti. Nejdříve je však třeba popsat významnou část mojí osobní povahy a ukázat tak myšlenkové pochody, které mě v dobách útlého mládí utvářely a některé z nich mne provázejí do současnosti.

Od přírody jsem velmi konzervativní člověk. Dá-li se to tedy tak nazvat. Nepatřím k lidem, kteří hledají stále něco nového, tlačí se dopředu na pracovních pozicích, poznávají stále nová místa a na stará se nevracejí, hledí jen kupředu a ohlédnutí zpátky považují za slabost i zbytečné šťourání se v minul ...

Příběhy autora  |  Autor Jan Vála 19.1.20  |  Komentáře: 6  |  Přečteno 8x

Nepopsané vandry Zanedlouho tomu bude třicet let, kdy jsem poprvé v manšestrových kalhotách, kostkované košili, kovbojským kloboukem na hlavě a vojenským teletem na zádech vyrazil po boku bráchy, táty i několika kamarádů vstříc jednomu z prvních svých životních vandrů. Od té doby jsem podobně vyrazil mnohokrát. Měnily se způsoby trávení volných víkendů na čundrech i počty jejich účastníků. Mnoho čundrů mi dodnes utkvívá v paměti jakoby se odehrály teprve nedávno, jiné se mi vybavují na základě připomínek nějakých nevšedních zážitků, některé už mizí pod mlhou zapomnění a mnoho dalších se pod ní skrývá pravděpodobně definitivně. Tak to zkrátka chodí. Někdy se povede vzpomenout si na nějaký vandr poté, co jej neočekávaná souvislost připomene a z některých se dochovaly jen střípky vzpomínek. Ty si uchovávám v psané podobě, skryté před zraky návštěvníků našich osadních stránek. Je to poměrně dynamický seznam, někdy se mi z onoho vzpomínkového seznamu povede několik vandrů vytáhnout ke kompletnímu popisu, ji ...

Nezařazené  |  Autor Jan Vála 24.1.20  |  Komentáře: 0  |  Přečteno 2x

Česká Kanada - Sázava 1996 Týdenní vandry. Na tradiční červencové výpravy jsme vyráželi už od samotných počátků naší osady, tedy od roku 1990. Mezi mnoha víkendovými vandry byly ty týdenní velmi příjemnou záležitostí. Zmizet na týden od ruchu velkoměsta a běžných všedních starostí bylo vítanou změnou, kterou jsem měl rád a nechyběl na žádném takzvaném "tejdeňáku". První dva roky jsme zamířili do Posázaví, na následující čtyři jsme vyrazili do oblíbeného Kokořínska. Tam jsme se o víkendových čundrech příliš často nedostali, neboť dostupnost hromadnou dopravou je do těch míst dodnes horší. Putovali jsme po známých místech a příliš jsme trasu pochodů neměnili. Rok 1996 měl být ve znamení změny. Týdenní vandr na červenec jsme plánovali od května a Kokořínsko bylo zavrženo hned na počátku. Stejně jako mnoho dalších vandrů v onom období, i směr toho týdenního měl určovat průzkum předválečného opevnění. A tak byla navržena Česká Kanada. Do oblasti Novobystřicka na jižní hranici republiky u Jindřichova Hradce jsme vyraz ...

Popis akce  |  Autor Jan Vála 22.1.20  |  Komentáře: 0  |  Přečteno 8x

Hantýrka osadní 2 Hodit umakart
Autorem je Unkas, doba vzniku se dá odhadnout na rok 1994, tedy do doby počínající naší vandrovní série do Domašína. V první polovině devadesátých let byla většina tehdejších pohostinství jiná, než je tomu dnes. Primárním zdrojem jejich příjmů bylo točené pivo, dodávané téměř zpravidla z nejbližšího pivovaru, pravidelné osazenstvo bylo většinou mužské. Jídla bývala z valné části pouhým doplňkem proti pití na lačno. Jen málo hostinských experimentovalo se vzhledem svých zařízení a to proto většinou podléhalo jakési samočinné unifikaci, jejímž určujícím členem byla především cena. Mnoho hospod v té době tedy bylo vybaveno umakartovými stoly, které byly nejen snadno k mání, ale cenově byly přijatelnější, než stoly dřevěné. Umakart byl tedy k vidění ve většině hospod.

A od toho se odvíjí naše hláška. Hodit umakart zkrátka znamenalo na něj položit hlavu. Usnout na stole. Byl to tedy stav.

Ten býval navozen zpravidla větší mírou konzumace ...

Nezařazené  |  Autor Jan Vála 19.11.19  |  Komentáře: 0  |  Přečteno 9x

Podruhé na Berounku od Chrástu do Roztok Téměř šest let tomu pomalu bylo od doby, kdy jsem odložil pádlo po třech dnech vodáckého putování v Roztokách u Prahy se slovy, že onen kus dřeva již nikdy více v mých horních končetinách již nespočine. Při onom vandru v roce 2008 se nám jak pára nad hrncem rozplynuly iluze o tom, že zdolat 62 kilometrů řekou, unášen jejím proudem na vratkém plavidle, je pohodová procházka růžovou zahradou. Poněkud drsný zážitek jsem tehdy prohlásil za poslední svého druhu v mém životě. Čas však plynul a obalil sentimentem i ony galeje, kterými jsme v červnu zmiňovaného roku na Berounce prošli. Byl konec dubna roku 2014, když poprvé padla zmínka o splutí nějaké řeky uprostřed naší kotliny české. Nostalgicky jsem si vzpomněl na mou oblíbenou řeku a hned od počátku tedy plánoval její opakované splutí, přibližně ve stejném termínu i trase, jen s rozdílem šesti let. Také časový harmonogram akce měl být stejný, v pátek se v podvečer sejít v Chrástu u kempu, od soboty do pondělí pak splout o 61 kilometrů po ...

Popis akce  |  Autor Jan Vála 5.11.19  |  Komentáře: 2  |  Přečteno 10x

Domašín - Český Šternberk Původní myšlenka čundru na uplynulý víkend byla zcela odlišná od realizované skutečnosti. Ale to u nás není nic neobvyklého, plán který se nedá změnit, není plán. A ani jsem tentokrát nestál u zrodu akce. Zhruba před třemi týdny nazpátek jsem se od Grepy dozvěděl, že s Tomášem mluvil o nějakém vandru, jakési víkendové akci do Severních Čech. Přesnějším datem již jejich rozhovor nedisponoval, proto jsem se toho chytil já a zkusmo nadhodil čundr na tento víkend. Zrnko padlo na úrodnou půdu a brzy byla myšlenka vandru na Kokořínsko. Jen s malou nadějí jsem pak vytočil číslo na Medeláka, ovšem kupodivu byla jeho odpověď okamžitá a jednoznačná. Už jsme tedy byli čtyři. Následoval telefon do Německa Voříškovi, který se tam živí jako kamioňák. Přislíbil pokus s nejistým výsledkem. Posledním adeptem byl Čundrboy, ovšem v jeho případě šlo o velmi malou šanci na nějakou výpravu. Cíl byl tedy stanoven do oblasti Roverek a konkrétní místo viselo stále ve vzduchu. Největší pravděpodobnost směřovala ...

Popis akce  |  Autor Jan Vála 20.10.19  |  Komentáře: 0  |  Přečteno 9x

První práce na muzeu opevnění v únoru 1997 Bylo to koncem ledna roku 1997, když jsem ke svým dvacátým narozeninám dostal dosti neobvyklý dárek. Na moje jméno pošta doručila úřední dopis, s místem podání na místním úřadě města Dubá. Uvnitř byl dopis a složenka. Město Dubá nám schválilo pronájem pozemku pod bunkrem u silnice na okraji obce Rozprechtice. Naše vytoužené muzeum opevnění se mohlo konečně rozběhnout. Nebylo to tak jednoduché. Původní myšlenkou bylo využití hned dvou objektů předválečného opevnění u Rozprechtic, s tím že těžištěm muzea bude především poměrně vzácný typ bunkru, stojící kus od silnice v lese pod skalou. Ten měl být opraven jako první a vybaven se vší dokonalostí. Zde mělo být také naše zázemí. V pořadí druhým bunkrem měl být řopík u rybníka, který měl být nejprve skladem materiálu a měl být rekonstruován až po dokončení prvního. S jeho obnovou do stavu, v jakém se měl nacházet po úplném dokončení a vybavení ještě před válkou, jsme úplně nepočítali. Jenže ten zmiňovaný první bunkr se nenacházel na území o ...

Popis akce  |  Autor Jan Vála 26.9.19  |  Komentáře: 0  |  Přečteno 3x

Vandrem na Kralický Sněžník Kralický Sněžník. Pohoří, které už dlouho lahodí mému oku. Na výhledu od města Králíky se tyčí na severu poměrně výrazný kopec, obklopený mnoha dalšími. Ve své vrchní části je typicky horsky holý. Takhle zdáli nevypadá nějak dramaticky příkrý a ve stínu okolních kopců se nezdá ani tak vysoký, jak ve skutečnosti je. Z nějakého důvodu mě onen horský masiv láká víc než populárnější okolní pohoří. Možná je to vypadající horší dostupností, jakousi vizuální odlehlostí. Když jsem ho před dvaceti lety uviděl poprvé, už tehdy ve mě vzklíčila myšlenka navštívit osobně jeho vrchol. Jenže buď nebyl čas, nebo někdo, s kým by se dal zdolat. Přeci jen se ve dvou nebo více lidech taková výprava lépe putuje. Dlouho mi proto Sněžník odolával a zůstával jen snem. Svoje dva nejbližší kamarády jsem ani nezkoušel, neboť pro jednoho na vrchol nevede silnice s povolením vjezdu pro motocykly a ani se tam nenachází cukrárna a pro druhého tam pro změnu netočí tankový desetistupňový Braník a není záruka, že se ta ...

Popis akce  |  Autor Jan Vála 4.9.19  |  Komentáře: 0  |  Přečteno 7x

Do Hýskova trochu jinak ... Bylo čtvrteční odpoledne, když mi zazvonil telefon. Věc v dnešní době nijak neobvyklá, ale následující jméno se na displeji mého mobilního přístroje čínského výrobce v poslední době tak často neobjevuje. Medelák. On věčně někde na cestách, když ne on, tak já v práci. Občas na něj mávám z autobusu v Uhříněvsi, jindy z kamionu v těch samých místech, on někdy zavítá při jedné z projížděk na motocyklu. Aby se nám potkaly volna se téměř nestává. Přesto to o zmiňovaném odpoledni zkusil. Co prý dělám v sobotu odpoledne. Nic většího v plánu nemám a ani v neděli tomu není jinak. Mám se prý tedy sbalit, připravit motocykl a v sobotní podvečer očekávat jeho příjezd. Tak jsem také začal činit, i přestože zatím reálně hrozilo, že mu jeho zaměstnavatel plány volna překazí a nechá jej vozit turisty po Praze až do večerních hodin. Naštěstí se tak nestalo a dřív než jsem na sedadlo svého motocyklu stačil přivázat několik potřebných i nadbytečných věcí, motor jeho Hondy zaduněl naší ulicí. Cíl toho dne? ...

Popis akce  |  Autor Jan Vála 1.9.19  |  Komentáře: 0  |  Přečteno 8x

Ohře 2019 Dvaašedesát kilometrů říčních zdoláváme pátým rokem tradičně na počátku června ve stojatých i mírně proudících vodách západočeského toku zvaného Berounka. Z Chrástu do Roztok je to pořádná štreka, leč břehy jsou lemovány krásnou, a především liduprázdnou krajinou. Oba faktory jsou významným bonusem na jinak náročném putování, ze kterého pravidelně přinášíme mozoly a ruce vytahané jak orangutan. Několik týdnů poté jsme pak sborově všichni tvrdili, jak o následujícím roku vyrazíme zdolávat říční tok jiný, ale nakonec tomu okolnosti vždy chtěly, abychom se na oblíbenou řeku opět vrátili. Letos tomu bylo jinak. Plán vodácké výpravy pro červen 2019 se rodil už od počátků ledna. Paradoxně nejtěžším rozhodnutím bylo právě zvolení jiné řeky, neboť vlastně každý z naší party má odlišné představy o tom, kterou jinou vodu sjíždět. Lužnici tlačili jedni, Otavu druzí, padaly návrhy na Vltavu. Ohře měla bůhví proč status značně těžké řeky, tudíž poměrně obávané. Zpočátku tedy měla nejmenší šanci. Po ...

Popis akce  |  Autor Jan Vála 30.6.19  |  Komentáře: 4  |  Přečteno 8x

Diskuzní forum

22.3.2020 | Lahvic

Ahoj, už jsme to zjistili taky. Je jí škoda, pár pěknýc ... [více]

13.3.2020 | Punťa

Ahoj, Jen pro informaci - Kačabača už taky není... nevi ... [více]

7.3.2020 | Martin

Ahoj, NP zveřejnil novou zonaci klidových území. Je to ... [více]

Menu

Odkazy

Počet návštěv


Celkově přístupů : 819209
Přístupů dnes : 725
Max za den : 1713
a to : 26.5.2017
Online : 15

Počasí

Počasí dnes a zítra:
Počasí dnes Počasí zítra
Počasí za 2 a 3 dny:
Počasí pozítří Počasí za 3 dny

Reklama

Kupsovy stránky
Pražská čára

Novinky

Kalendář

Dnes je:

Neděle, 29.3.2020

<<03 / 2020>>
PoÚtStČtSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Nejbližší plánovaná akce je:

15.5. - 17.5.2020 - 30.let Minessoty
Zbývá 48 dní.

Přejít do kalendáře

Propagace

Ikona webu
QR

Naše osada

Láva Grepa Medelák Karlik Bludi Kóža Voříšek Píba
In memoriam Unkas Jarda Pictus

Přihlášení

Uživatelské jméno:
Uživatelské jméno
Heslo:
Uživatelské heslo

Rubriky

Anketa

Databáze míst

Poslední vložené:
Jez Roztoky u Křivoklátu
Hospoda U jezzu
Restaurace Ludmila
Restaurace U Přívozu
Restaurace Višňová-Hájek

Zpěvník

Odběr novinek


Přihlásit se k odběru
novinek e-mailem:

Info

Kontakt


lahvic@seznam.cz
ICQ: 198552144

Copyright © 2001–2020 T.O.Minessota   Lahvic | ICQ : 198-552-144